sobota, 23 sierpnia 2014

Pomnik przyrody - Natural monument

Pomnik przyrody - Natural monument – prawnie chroniony twór przyrody.

Aktualny wzór oznaczenia pomnika przyrody w Polsce (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2665).
Pomnik przyrody - Natural monument – prawnie chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i innych.
W ramach World Commission on Protected Areas pomniki przyrody (ang. natural monument) są klasyfikowane w kategorii III.
Termin został wprowadzony przez Aleksandra von Humboldta na przełomie XVIII i XIX wieku, co dało początek kierunkowi konserwatorskiemu w ochronie przyrody.
Znaczącym propagatorem objęcia ochroną starych drzew był Hugo Conwentz. Pod postacią pomnika przyrody proponował objąć także rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

źródło tekstu:


Ten Pomnik Przyrody znajduje się w Paraszynie 7Brak komentarzy:

Prześlij komentarz